Urządzenie do przypawania trzpieni

Obiekt: urządzenie do automatycznego przypawania trzpieni

Cel: stworzenie sterowania (PLC i HMI) dla urządzenia

Realizacja: sterowanie zrealizowano na sterowniku PLC i panelu HMI firmy Mitsubishi.